Nebudete litovat

Dřevostavby jsou, navzdory různým názorům a mýtům, velice odolné vůči požáru. Pokud dojde u dřeva k hoření, oheň pronikne jen slabou vrstvou a uhasíná. Vzniká totiž uhlík, který brání dalšímu přístupu kyslíku. Zbylé dřevo si i nadále uchová pevnost a tuhost. Dřevěná konstrukce se díky tomu jen tak nezhroutí.
Na rozdíl od dřevostavby při požáru hrozí u oceli nebo železobetonu tepelné roztahování a zřícení konstrukce. Toto zřícení je navíc jen těžko předvídatelné. Taková konstrukce se může zhroutit i po uhašení požáru.
Sendvičové dřevostavby jsou opláštěné nehořlavými, nebo velice špatně hořlavými materiály. Navíc moderní dřevěné stavby mají velice účinnou vzduchotěsnost a izolaci, což šíření požáru brání.